2. بررسی تطبیقی کارایی رابط های کاربری نرم افزار جامع کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربرمداری

زهرا چالیک؛ مرتضی کوکبی؛ محمد حسن عظیمی؛ فریده کعب عمیر

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1881.1131

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه رابط کاربری در نرم افزار جامع کتابخانه ای کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربر مداری می باشد.پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای اجرای این پژوهش از طریق سرشماری تعداد کتابدارانی که با رابط های کاربری نرم افزارهای مورد مطالعه ...  بیشتر

3. نوشتاری پیرامون نام تغییریافته

مرتضی کوکبی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.835

چکیده
  چکیدههدف: هدف نوشتۀ حاضر بررسی این نکته است که نام "علم اطّلاعات و دانش‌شناسی" که جایگزین نام پیشین یعنی، "کتابداری و اطّلاع-رسانی" شده، نام مناسبی است یا نه.روش: روش مورد استفاده در نوشتۀ حاضر، مرور برخی از منابع، و از جمله منابع مرتبط با تغییر نام رشته و استدلال پیرامون محتوای این منابع است. روش، به‌طور کلّی مرور منابع (کتابخانه‌ای) ...  بیشتر

4. جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی

مرتضی کوکبی؛ آیدا مجاور؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا شکاری

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 5-48

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.607

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن ارائه­ ی تعاریف و دیدگاه‌های موجود در حوزه­ ی مدیریت اطلاعات شخصی، پیشینه‌ی پژوهش­ های خارجی و وضعیت مطالعات داخلی را بررسی کرده، و با مطرح­ کردن پیشنهاداتی به پیشرفت این حوزه در ایران کمک نماید. روش‌شناسی: این پژوهش به صورت کتابخانه­ ای و با مرور نوشتارهای مختلف مربوط حوزه‌ی مدیریت اطلاعات ...  بیشتر