نویسنده = محمد حسن زاده
تعداد مقالات: 9
1. چالش‌های اثربخشی تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی در ایران: تحلیلی داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22091/stim.2020.5770.1415

حمید گلحسنی؛ طاهره حسینی؛ محمد حسن زاده


4. شناسایی عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 43-72

10.22091/stim.2020.5441.1387

نیلوفر برزگران؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده


9. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-27

10.22091/stim.2017.2152.1143

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان