نویسنده = سحر حبیبی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نر‌م افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

10.22091/stim.2019.4021.1291

امیررضا اصنافی؛ سحر حبیبی؛ محسن زین‌العابدینی


2. تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-104

10.22091/stim.2019.1378

سحر حبیبی؛ محسن زین‌العابدینی؛ امیررضا اصنافی؛ ابراهیم عمرانی