نویسنده = رضا جعفری هرندی
تعداد مقالات: 4
1. پیش‌بینی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

10.22091/stim.2020.6037.1455

فاطمه جعفری؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی