1. کتابخانه ها و کتابداران در عصر موک

مریم صراف زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 11-32

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.655

چکیده
  چکیده در دنیای اینترنت، موک به دلیل رایگان بودن و ساختار آموزشی اش که کاملا منطبق با آموزش واقعی دانشگاهی است یکی از فراگیرترین روشهای یادگیری آنلاین در چهار سال اخیر بوده است . پرداختن رسانه ها به موک و ارائه شدن درسهای آن توسط بهترین دانشگاه های دنیا باعث معروفیت موک شده و مقالات بیشماری از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند.  حوزه ...  بیشتر