تعداد مقالات: 179
6. شناسنامه مجله

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

10.22091/stim.2017.962


7. مقایسه های ابتر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-3

10.22091/stim.2018.1058

مرتضی کوکبی


10. نشریات جعلی را بشناسیم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 2-14

10.22091/stim.2017.2354.1157

مریم صراف زاده


11. تاثیر بلاک‌چین بر گردش اطلاعات زنجیره تامین

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 3-27

10.22091/stim.2019.1377

مهدی رضائی؛ علی طائی‌زاده


12. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-27

10.22091/stim.2017.2152.1143

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان


17. تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-35

10.22091/stim.2016.715

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان


23. بررسی میزان عدم قطعیت کاربران در بازیابی اطلاعات از وب

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22091/stim.2018.2663.1179

فیروزه دوخانی؛ نجلا حریری؛ آزاده آل طاها


24. تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22091/stim.2018.2704.1182

حسین خنیفر؛ علی اصغر رشید؛ سیده معصومه حسینی فرد؛ یاسر جمشید زهی