ارزیابی رابط کاربری شبکه‌های اجتماعی علمی

نویسنده

مربی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22091/stim.2019.1487

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابط کاربر صفحات وب شبکه اجتماعی علمی به منظور تعیین میزان انطباق آنها با معیارها و مولفه‌های عمومی و اختصاصی رابط کاربری بوده است.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات ارزیابی تطبیقی بوده و رابط‌های کاربر(شامل 12 معیار و 93 مولفه) با استفاده از سیاهه وارسی ارزیابی شده است. جامعه پژوهش را نیز 13 شبکه اجتماعی علمی تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها: با بررسی میانگین امتیازات حاصل از معیارهای عمومی رابط کاربری به نظر می‌رسد که شبکه اجتماعی علمی Eaglei  از مجموع معیارهای عمومی رابط کاربری، بیشترین امتیاز را کسب کرده است و شبکه Sciencv  رتبه دوم و PubMed رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در تطبیق شبکه‌های اجتماعی علمی با معیارهای تخصصی،Research gate موفق به کسب بیشترین امتیاز شده و شبکه‌های اجتماعی علمی Citeulike و  Growkudos  به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
نتیجه‌گیری: شبکه‌های اجتماعی علمی از وضعیت بسیار مناسبی در  انطباق با معیارها ومولفه‌های عمومی برخوردارند، اما در انطباق با معیارها و مولفه‌های تخصصی رابط کاربری، می‌توان وضعیت مناسبی را برای شبکه‌های اجتماعی علمی تصور کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Tahereh gholami
Instructor, Department of Information Science and Knowledge, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
CAPTCHA Image