نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.22091/stim.2021.6419.1506

مجتبی حاجی زاده؛ محسن جاجرمی زاده؛ علی محتشمی