نویسنده = ������������ ����������
مقایسه های ابتر

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-3

10.22091/stim.2018.1058

مرتضی کوکبی


نوشتاری پیرامون نام تغییریافته

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-19

10.22091/stim.2017.835

مرتضی کوکبی


جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 1، شماره 1، دی 1394، صفحه 5-48

10.22091/stim.2015.607

مرتضی کوکبی؛ آیدا مجاور؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا شکاری