نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی معماری وبگاه دانشگاه قم از منظر معماری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22091/stim.2023.9574.1971

طاهره غلامی


سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 15-34

10.22091/stim.2017.2163.1145

طاهره غلامی؛ نجمه باقریان؛ نرگس خالقی