نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 3
2. نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 17-42

10.22091/stim.2020.3857.1277

سید احمد حسینی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی


3. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 157-181

10.22091/stim.2019.3790.1275

عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی