کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دیجیتالی
ارائه الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک تولیدمحتوا در کتابخانه های دیجیتالی دولتی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22091/stim.2022.8091.1775

راحله محمدصالحی؛ فهیمه باب الحوائجی نویسنده مسئول؛ میترا صمیعی؛ نجلا حریری


چالش‌های حقوقی کتابخانه‌های دیجیتالی برخط

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 231-256

10.22091/stim.2021.7106.1609

محسن لعل علیزاده؛ احمد فدوی