تعداد مقالات: 314

7. مقایسه های ابتر

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-3

10.22091/stim.2018.1058

مرتضی کوکبی


10. نشریات جعلی را بشناسیم

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 2-14

10.22091/stim.2017.2354.1157

مریم صراف زاده


11. تاثیر بلاک‌چین بر گردش اطلاعات زنجیره تامین

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 3-27

10.22091/stim.2019.1377

مهدی رضائی؛ علی طائی‌زاده


20. متاورس و سرنوشت سامانه‌های اطلاعاتی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 7-14

10.22091/stim.2022.2139

محمد حسن زاده


23. تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-35

10.22091/stim.2016.715

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان