نویسنده = خدیجه شبانکاره
روند جهانی جستجو در زمینه درمان با سلول‌های بنیادی بر اساس تحلیل گوگل ترندز

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 145-168

10.22091/stim.2020.5959.1444

خدیجه شبانکاره؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدرضا سلیمانی؛ محمد قاسمی