نویسنده = مریم سلامی
شناسایی عوامل موثر بهبود ربط در بازیابی اطلاعات در شبکه های اجتماعی علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.22091/stim.2021.6132.1465

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیائی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی


ارائه و ارزیابی الگوی مدیریت دانش در واحدهای علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دوره 9، شماره 4، دی 1402، صفحه 359-384

10.22091/stim.2022.7423.1660

محبوبه خراسانی؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی؛ فائزه دلقندی