کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 37-58

10.22091/stim.2020.5473.1391

رسول عباسی؛ فرشته سپهر؛ زهره میرحسینی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم