کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
طراحی الگوی بومی مدیریت دانش برای سازمان‌های پژوهش‌محور (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 323-352

10.22091/stim.2021.6706.1553

کاوه لطفی کیا؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ جلال حقیقت منفرد؛ تیمور مرجانی


تأثیر انواع منابع فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-59

10.22091/stim.2019.3416.1233

سیدصمد حسینی؛ یونس جبارزاده؛ محمد حسن پور؛ سحر حیدر آبادی