مدیریت اطلاعات(کلیات)
1. امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی

مریم رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ سیده زهرا روتن؛ مریم جان محمدی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3320.1224

چکیده
  هدف: شبکه‌های اجتماعی پژوهشی با دارا بودن قابلیت‌هایی همچون ارتباط و انتشار اخیراً توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بنظر می‌رسد که جهت ارزیابی پژوهش‌های منتشرشده بر روی این محمل نیاز به ابزار جدیدی است. پژوهش حاضر به بررسی و میزان انطباق امتیاز آر.جی. با شاخص‌های استناد می‌پردازد.روش: این پژوهش، از نوع پیمایشی ...  بیشتر

2. آسیب ‏شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب ‏اعتبار شدۀ ایرانی در پایگاه‏ های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل‏ اسکولار و ریسرچ‏ گیت بین سال‌های 1997 تا 2017

ساناز پوروشسب

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 137-156

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3054.1200

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، آسیب‏ شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب‏ اعتبار شدۀ ایرانی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش علم‌سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام مقالات سلب‏‌اعتبار شده در پایگاه‏ اطلاعاتی اسکوپوس است که 109 عنوان مقاله بازیابی شدو همان مقالات در گوگل ...  بیشتر