فراخوان دریافت مقاله
مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم به اطلاع محققین و پژوهشگران گرامی می رساند، مجله علمی – تخصصی علوم و فنون مدیریت اطلاعات آماده پذیرش مقالات شما در زمینه های مقالات پژوهشی و مروری در حوزه‌های مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش،، اطلاع سنجی اصطلاح شناسی، جامعه اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات، پردازش و سازماندهی اطلاعات، و سایر زمینه های مرتبط در عرصه مدیریت اطلاعات و زیرشاخه ها و مباحث وابسته به آن می باشد.    

مطالعه بیشتر