دارای ضریب تاثیر و نمایه سازی شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

 

در کمال مسرت به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران ارجمند می رساند به استناد نامه شماره 11698-۱۳۹۹ صفحه اینترنتی (وبسایت) پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور به آدرس   در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش های صورت گرفته مجله "علوم و فنون مدیریت اطلاعات" از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، موفق به اخذ درجه علمی گردید. همچنین این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398 رتبه ب را کسب نموده است.

 

مدیریت مجله این موفقیت علمی را به جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و از تمامی دست اندرکاران امر، اعضای محترم هیأت تحریریه مجله، داوران و نویسندگان محترم مقاله ها تشکر و قدردانی می نماید.

این نشریه در فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی  علوم جهان اسلام (ISC) نمایه میشود 

 

 


 

سخن سردبیر
1. مساله مدیریت اطلاعات در عصر پساکرونا: اضلاعی که باید شکل بگیرند

محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 8-20

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.1553

چکیده
  بحران­های پیش‌بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می­کند که دامنه آنها را در سطح وسیع­تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

المیرا جنوی؛ زهره رضایی؛ ساناز پوروشسب

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 22-50

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3905.1280

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد. روش ­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و از پرسشنامه ترکیبی(محقق ساخته و استاندارد) با طیف لیکرت استفاده شده است. 76 نفر از کارکنان معاونت با مدرک تحصیلی بالای لیسانس به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت دانش با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان

بلال پناهی؛ امیر لعلی سرابی؛ ابراهیم ماهری کلجاهی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 50-78

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4516.1325

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش در پیاده‌ سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود. روش‌شناسی: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده‌ های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شایستگی‎های منشی و بایستگی‎های کنشی کتابدار کودک در ایران

نادر اکبری باریس؛ مهدی شقاقی؛ امیر رضا اصنافی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 80-112

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4898.1347

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر ویژگی‌ های درونی (َمنِشی) و بیرونی (کُنشی) کتابدار کودک بررسی و سپس اولویت‌ بندی شدند. این ویژگی‏ ها شامل شایستگی در باورها، احساسات و عواطف و هیجانات، و امیال و اراده‎ ها، و بایستگی‎ در گفتار و رفتار بوده و الگوی آن از فیلسوفی به نام تتنس که معاصر کانت بوده، أخذ شده است. روش‌ شناسی: پژوهش در دو مرحله و با دو روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه (پژوهش موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی)

ندا سلیمی؛ فاطمه فهیم نیا؛ علیرضا نوروزی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 114-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3994.1288

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی و رضایت آنان از خدمات این کتابخانه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان (در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ‌ارشد و دکتری) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
6. بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

محمدحسن مرشدی تنکابنی؛ محمد تابان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 152-177

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4033.1294

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی بود که در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ شناسی: در این پژوهش مدل تحقیق دیویس و همکاران (1989) به عنوان مدل پایه تحقیق انتخاب شد. جامعة آماری 440 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بود که 205 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

مقاله مروری
7. پژوهش‌های تحلیل محتوا در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بین سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۹۷

مهدی محمدی؛ فرشته صفری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 180-203

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5006.1358

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه تحلیلی از تحقیقات تحلیل محتوایی انجام شده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بود. روش:  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد. یافته‌ ها: نشان داد که در بازه زمانی مورد مطالعه پژوهشگران به طور کلی ۴۴ پژوهش تحلیل محتوا منتشر شده است که از آنها، ۹ عنوان در قالب پایان‌نامه، ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
1. بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

محمدحسن مرشدی تنکابنی؛ محمد تابان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 152-177

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4033.1294

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی بود که در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ شناسی: در این پژوهش مدل تحقیق دیویس و همکاران (1989) به عنوان مدل پایه تحقیق انتخاب شد. جامعة آماری 440 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بود که 205 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

2. بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه (پژوهش موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی)

ندا سلیمی؛ فاطمه فهیم نیا؛ علیرضا نوروزی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 114-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3994.1288

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی و رضایت آنان از خدمات این کتابخانه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان (در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ‌ارشد و دکتری) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ...  بیشتر

3. مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

المیرا جنوی؛ زهره رضایی؛ ساناز پوروشسب

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 22-50

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3905.1280

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد. روش ­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و از پرسشنامه ترکیبی(محقق ساخته و استاندارد) با طیف لیکرت استفاده شده است. 76 نفر از کارکنان معاونت با مدرک تحصیلی بالای لیسانس به صورت تصادفی ...  بیشتر

4. شایستگی‎های منشی و بایستگی‎های کنشی کتابدار کودک در ایران

نادر اکبری باریس؛ مهدی شقاقی؛ امیر رضا اصنافی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 80-112

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4898.1347

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر ویژگی‌ های درونی (َمنِشی) و بیرونی (کُنشی) کتابدار کودک بررسی و سپس اولویت‌ بندی شدند. این ویژگی‏ ها شامل شایستگی در باورها، احساسات و عواطف و هیجانات، و امیال و اراده‎ ها، و بایستگی‎ در گفتار و رفتار بوده و الگوی آن از فیلسوفی به نام تتنس که معاصر کانت بوده، أخذ شده است. روش‌ شناسی: پژوهش در دو مرحله و با دو روش ...  بیشتر

5. مساله مدیریت اطلاعات در عصر پساکرونا: اضلاعی که باید شکل بگیرند

محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 8-20

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.1553

چکیده
  بحران­های پیش‌بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می­کند که دامنه آنها را در سطح وسیع­تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات(کلیات)
1. تحلیلی بر عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه های مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مورد مطالعه دانشگاه تبریز)

افشین حمدی پور؛ رسول زوارقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4215.1302

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می‌باشد. روش شناسی: در مطالعه‌ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه‌ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4909.1349

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است. روش پزوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسش‌نامه استاندارد فکری بنتیس و همکاران، پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله مروری مدیریت دانش
3. منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی: ارزیابی تطبیقی

مرتضی نبی میبدی؛ حمید رضا خدمتگزار؛ سیروس علیدوستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4097.1299

چکیده
  هدف: شبکه‌های اجتماعی با بسترسازی برای گفت‌وگوی کاربران و مشارکت آنها در ساخت محتوا فرصت‌های بسیاری را برای کسب‌وکار پدید آورده‌اند. به مانند هر کسب‌وکار دیگر، این شبکه‌ها نیز نیازمند منطقی برای ارزش‌آفرینی و درآمدزایی هستند. با این همه، نمی‌توان برای همۀ آنها نسخۀ یکسانی داشت. این مقاله منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی گوناگون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات(کلیات)
4. مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3973.1286

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس. دانشگاه شهید بهشتی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بود که حداقل با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
5. شناسایی مشکلات دانشی فرآیند مرکز تماس بر پایه فرآیند‌کاوی(مطالعه موردی مرکز تماس 122 سازمان آب‌و‌فاضلاب استان تهران)

زهرا کاظمی؛ محمد اقدسی؛ مینا رنجبرفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4128.1301

چکیده
  مشکلات دانشی در فرآیندهای کسب‌و‌کار به آن دسته از مشکلات اطلاق می‌شود که ناشی از عدم پیاده‌سازی درست فرآیندهای مدیریت دانش اعم از: ایجاد، به‌کارگیری، به اشتراک‌گذاری و ذخیره‌سازی است. وجود مشکلات دانشی در حین اجرای فرآیند منجر به بروز انحراف در مسیر فرآیند خواهد شد. شناسایی و تشخیص این انحرافات نیازمند ابزاری دقیق می‌باشد که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. جریمه دیرکرد منابع امانتی کتابخانه‌ها: چالش‌ها و راهکارها

مریم صراف زاده؛ مریم بابازاده؛ نادر نقشینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5294.1378

چکیده
  هدف: بررسی تأثیر جریمه دیرکرد منابع امانی بر بازگشت منابع، هدف پژوهش حاضر است. روش‎شناسی: روش بکار برده شده در این پژوهش، پیمایشی توصیفی است. اعضای کتابخانه‎های عمومی شهرستان کرج که شامل 41400 کاربر( تا پایان سال 97) هستند، تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش می‌باشند که از این میان 381 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. داده های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکُران

بهزاد دهواری؛ نصرت ریاحی نیا؛ حسن محمودی توپکانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5186.1370

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای مدیریت دانش طب بومی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و صاحبنظران آشنا با دانش بومی منطقه مکران و همچنین و استادان و دانشجویان دانشکده‌های پزشکی از جمله دانشکده طب سنتی بودند. بودند. در بخش کیفی اعضای نمونه پژوهش با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. رابطه سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان با عملکرد شغلی آنان

روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ سید احمد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3857.1277

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان می باشد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 که تعداد آنها 530 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. طراحی و آزمایش مدل رابطۀ علَی مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان

فریده عصاره؛ زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ صدیقه طاهرزاده موسویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5930.1436

چکیده
  هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی علی مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش در میان کارکنان زن و مرد پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر با مدل معادلات ساختاری (SEM) است. جامعة آماری شامل تمامی کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند بود که با ...  بیشتر

مشابه یابی مقاله ها

سامانه مشابه یابی سمیم نور

دسترسی آزاد

این مجله از سیستم دسترسی آزاد جهت استفاده از مقالات استفاده میکند.

شناسه منحصر به فرد دیجیتالی برای هر مقاله

Doi شناسه دیجیتال، یک کد اختصاصی است که برای هر مقاله و محتوای الکترونیکی (مقاله، کتاب، و ...) توسط موسسه DOI.org تولید شده و همانند بارکد برای شناسایی محتواهای علمی به کار می‌رود.

ابر واژگان