سازماندهی اطلاعات
1. تبیین و مقایسۀ طبقه‌بندی‌های علوم در تمدّن اسلامی و تمدن غرب

حیدر مختاری؛ نوروز شفیع تبار سماکوش؛ حمید قاضی زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3558.1250

چکیده
  هدف: دانشمندان بسیاری بر اساس معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی خود به طبقه‌بندی علوم پرداخته‌اند. هدف این مطالعه تبیین و مقایسۀ رده‌بندی‌های علوم در تمدن اسلامی و تمدن غرب و کشف تفاوت‌ها و تشابهات آنهاست. روش: این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش مرور متون انجام شده است. یافته‌ها: دانشمندان مسلمان ملاک‌هایی «بومی» برای طبقه‌بندی علوم ...  بیشتر

سازماندهی اطلاعات
2. بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌ افزارهای کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز

سعید ملک محمدی؛ محسن زین‌العابدینی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-109

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3023.1197

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای شبکه، جستجو و امانت در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز بوده است. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی – تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز به تعداد 74 نفر در سال 1397- 1396 است که به دلیل ...  بیشتر

سازماندهی اطلاعات
3. تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی)

فاطمه بیات؛ محمد حسن زاده

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 39-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2940.1193

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) و شناسایی موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات بوده است .در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات در منبع تولید کننده (دانشگاه)، مقصد دریافت کننده اطلاعات (جامعه و صنعت) و موانع موجود در کانالهای ...  بیشتر