نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22091/stim.2020.5006.1358

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه تحلیلی از تحقیقات تحلیل محتوایی انجام شده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بود.
روش:  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در بازه زمانی مورد مطالعه پژوهشگران به طور کلی ۴۴ پژوهش تحلیل محتوا منتشر شده است که از آنها، ۹ عنوان در قالب پایان‌نامه، ۳۱ عنوان در قالب مقاله، ۴ عنوان در قالب کتاب و یا بخشی از یک کتاب منتشر شده است. ۱۶ عنوان، مقاله‌ها (۱۲ عنوان مقاله‌های مجلات و ۴ عنوان مقاله‌های همایش‌ها)، ۱۰ عنوان پایان‌نامه‌ها، ۱۲ عنوان کتاب‌ها و ۶ عنوان کلیه متون حوزه را تحلیل کرده‌اند. ۲۱ عنوان (۷/۴۷ درصد) به‌صورت چند نویسنده‌ای و ۲۳ عنوان (۳/۵۲ عنوان) به‌صورت تک نویسنده‌ای منتشر شده است. از نظر زمانی ۲ عنوان در دهه ۱۳۶۰، ۱۱ عنوان در دهه ۱۳۷۰، ۱۵ عنوان در دهه ۱۳۸۰ و ۱۶ عنوان در دهه ۱۳۹۰ منتشر شده‌اند.
نتیجه‌گیری: تحقیقات تحلیل محتوا ضمن مشخص کردن خلأهای پژوهشی، محققان را به‌سوی آن‌ها خلاءها راهنمایی می‌کنند. علی‌رغم کاربرد بیشتر این روش در حوزه‌های مختلف، در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی چندان مورد توجه نبوده و لازم است بیشتر مورد عنایت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Systematic Study on Content Analysis in Knowledge and Information Science Research in Iran between 1986 and 2018

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Fereshte Safari 2

1 Associated Professor, Faculty of Literature and Human Science, University of Qom, Qom, Iran

2 M. A in Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to present a systematic study of content analysis research in knowledge and information science in Iran.
Methodology: This study is an applied research which was done by content analysis method.
Findings: The findings showed that during the study by researchers, a total of 44 content analysis studies were published, of which 9 titles were published in the form of dissertations, 31 titles in the form of articles, 4 titles in the form of books or part of a published book, 16 titles of articles (12 titles of magazine articles and 4 titles of conference papers), 10 titles of dissertations, 12 titles of books and 6 titles of all field texts have been analyzed. 21 titles (47.7%) have been published as multiple authors and 23 titles (52.3 titles) have been published as single authors. In terms of time, 2 titles were published in the 1360s, 11 titles in the 1990s, 15 titles in the 2000s and 16 titles in the 2010s.
 
Conclusion: Content analysis research, while identifying research gaps, guides researchers through those gaps. Despite the widespread use of this method in various fields, it has not received much attention in the field of knowledge and information science, and it should be given more attention to such research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic study
  • Knowledge and Information
  • content analysis
CAPTCHA Image