کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر سواد سلامت دانشجویان در مواجهه با بحران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22091/stim.2024.9926.2010

میترا صمیعی


مدل ساختاری عوامل مؤثر بر خودکارآمدی اطلاعاتی عاملان آموزشی

دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 113-130

10.22091/stim.2022.7782.1719

حسین تقوی؛ علی خالق خواه؛ فاطمه دیرین


واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-44

10.22091/stim.2018.3285.1219

فاطمه پورقربان؛ حسن بهزادی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی


بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش ملی و بین المللی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-89

10.22091/stim.2018.2364.1162

سمیه قویدل؛ محمدرضا نیازمند؛ نرگس خالقی


سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 15-34

10.22091/stim.2017.2163.1145

طاهره غلامی؛ نجمه باقریان؛ نرگس خالقی