نویسنده = سحر حیدر آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انواع منابع فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-59

10.22091/stim.2019.3416.1233

سیدصمد حسینی؛ یونس جبارزاده؛ محمد حسن پور؛ سحر حیدر آبادی