مدیریت دانش
1. منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی: ارزیابی تطبیقی

مرتضی نبی میبدی؛ حمید رضا خدمتگزار؛ سیروس علیدوستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4097.1299

چکیده
  هدف: شبکه‌های اجتماعی با بسترسازی برای گفت‌وگوی کاربران و مشارکت آنها در ساخت محتوا فرصت‌های بسیاری را برای کسب‌وکار پدید آورده‌اند. به مانند هر کسب‌وکار دیگر، این شبکه‌ها نیز نیازمند منطقی برای ارزش‌آفرینی و درآمدزایی هستند. با این همه، نمی‌توان برای همۀ آنها نسخۀ یکسانی داشت. این مقاله منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی گوناگون ...  بیشتر

2. بررسی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

شهلا لطفی هرسینی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 70-90

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2223.1149

چکیده
  هدف: شناسایی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی انجام گرفته است.روش پژوهش:از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه‌ دانشجویان مشغول به تحصیل علم اطلاعات و دانش شناسی (N=1000) شهر کرمانشاه می‌باشد بر اساس جدول مورگان، (N= 180) نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

3. آیا کاربران کتابخانه‌های عمومی از شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش استفاده می‌کنند؟: یک مطالعه کیفی

اورانوس تاج‌الدینی؛ راضیه سعادت نسب؛ عادل سلیمانی نژاد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.779

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش توسط کاربران و مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است.روش‌شناسی: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده‌شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است و نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر