-15. نشریات جعلی را بشناسیم

مریم صراف زاده

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 2-14

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2354.1157

چکیده
  نشریات جعلی یا چپاولگر ، یکی از چالش های ارتباط علمی در دنیای امروز شده اند. این نشریات وجهه علمی نداشته و فقط به هدف کسب سود مالی منتشر می شوند. نشریات جعلی که خود را جزو نشریات دسترسی آزاد معرفی می کنند، فرایند داوری علمی نداشته و فقط در صورت پرداخت هزینه انتشار مقاله از سوی نویسنده، مقالات را منتشر می کنند. به دلیل شباهت ظاهری این ...  بیشتر

-14. تاثیر بلاک‌چین بر گردش اطلاعات زنجیره تامین

مهدی رضائی؛ علی طائی‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 3-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1377

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی  ظرفیت­ ساختاری بلاک چین در بستر اینترنت اشیاء برای ارتقای ­اعتماد و دسترس‌پذیری ذینفعان زنجیره تأمین به اطلاعات و دانش تبادلی است. روش‌شناسی: این پژوهش با روش کتابخانه­‌ای و با مرور نوشتارهای مختلف مربوط به حوزه‌ی بلاک چین انجام شده است.  یافته­‌ها: نتایج نشان داد، بلاک چین ظرفیت پاسخ به چالش­های ...  بیشتر

-13. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 7-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2152.1143

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی بر پایه الگوی پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروست و همکاران (2000) می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر ماهیت پیمایشی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش 370 نفر از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی ...  بیشتر

-12. مساله مدیریت اطلاعات در عصر پساکرونا: اضلاعی که باید شکل بگیرند

محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 8-20

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.1553

چکیده
  بحران­های پیش‌بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می­کند که دامنه آنها را در سطح وسیع­تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. ...  بیشتر

-11. تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 9-35

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.715

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطۀ برخی نظریه‌های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی است. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع مروری ـ تحلیلی است. در این تحقیق، مقاله‌ها و کتاب‌های مرتبط با موضوع مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نظریه‌های اصلی مرتبط با حوزه رفتار اطلاعاتی بیشتر از دو حوزۀ علوم اجتماعی جامعه‌شناسی و ارتباطات ...  بیشتر

-10. مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز

سعید غفاری؛ رقیه عباس زاده

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 9-31

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1412

چکیده
  هدف: مدیریت منابع خاکستری با داشتن ارزش اطلاعاتی منحصر به فرد در توسعه دانش، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاه تبریز پرداخته شد. روش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی – توصیفی بوده و جامعه آماری 41 نفر شامل تمامی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تبریز است. ...  بیشتر

-9. ارزیابی رابط کاربری شبکه‌های اجتماعی علمی

طاهره غلامی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 9-29

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1487

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابط کاربر صفحات وب شبکه اجتماعی علمی به منظور تعیین میزان انطباق آنها با معیارها و مولفه‌های عمومی و اختصاصی رابط کاربری بوده است. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات ارزیابی تطبیقی بوده و رابط‌های کاربر(شامل 12 معیار و 93 مولفه) با استفاده از سیاهه وارسی ارزیابی شده است. جامعه ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
-6. تحلیلی بر عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه های مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مورد مطالعه دانشگاه تبریز)

افشین حمدی پور؛ رسول زوارقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4215.1302

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می‌باشد. روش شناسی: در مطالعه‌ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه‌ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه ...  بیشتر

-5. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4909.1349

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است. روش پزوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسش‌نامه استاندارد فکری بنتیس و همکاران، پرسشنامه ...  بیشتر

-4. تحلیل ویژگی های کتابشناختی و سیر تاریخی نشر مقالات فارسی در زمینه ی خدمات و منابع مرجع

زاهد بیگدلی؛ سعید ملک محمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1171.1074

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی سیر تاریخی انتشار مقالات فارسی در زمینه‌ی خدمات و منابع مرجع است.روش: این پژوهش مروری است و به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از تحلیل محتوا انجام گرفته است. عبارت‌ها و کلیدواژه‌های مرتبط با خدمات و منابع مرجع در مجلات و پایگاه‌های علمی ایران در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد جست‌وجو قرار گرفت. تعداد ...  بیشتر

-3. بررسی میزان عدم قطعیت کاربران در بازیابی اطلاعات از وب

فیروزه دوخانی؛ نجلا حریری؛ آزاده آل طاها

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2663.1179

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مطالعه نبود قطعیت یا نبود اطمینان درفعالیتهای جستجو و بازیابی از وب در بین کاربران بخش تالار رقومی کتابخانه ملی ایران انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن سنجیده شد. پرسشنامه در سه سطح، نبود قطعیت را در رابطه با فعالیتهای بازیابی ...  بیشتر

-2. تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

حسین خنیفر؛ علی اصغر رشید؛ سیده معصومه حسینی فرد؛ یاسر جمشید زهی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2704.1182

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی کانونی بین مولفه های سرمایه اجتماعی، یعنی متغیر های X شامل مولفه شناختی، رابطه ای و ساختاری و مولفه های سواد اطلاعاتی کارکنان، یعنی متغیر Y شامل تشخیص نیازهای اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات و استفاده موثر از اطلاعات برای تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام شده است تا بتوان الگوی ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
-1. بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش مورد کاوی ( بانک مهر اقتصاد استان تهران )

جلال رضائی نور؛ مجتبی مشایخی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3216.1213

چکیده
  هدف :هدف این پژوهش شناسایی تاثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش است .روش پژوهش : این پزوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است.که در جامعه آماری بانک مهر اقتصاد استان تهران است که مشتمل بر 1050 نفر می باشد تعداد نمونه 284 نفر با روش تصادفی ساده در دسترس انتخاب‌شده و با استفاده از پرسشنامه موردسنجش ...  بیشتر