نویسنده = غلامرضا حیدری
تعداد مقالات: 7
2. مروری بر مطالعات مربوط به اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در ایران و جهان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-62

10.22091/stim.2017.880.1051

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ رحیم چینی پرداز


7. جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 5-48

10.22091/stim.2015.607

مرتضی کوکبی؛ آیدا مجاور؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا شکاری