کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.22091/stim.2019.1488

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ