نویسنده = یعقوب نوروزی
تعداد مقالات: 7
1. مروری نظام‌مند بر توسعه هستی‌شناسی‌ها با استفاده از فولکسونومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.22091/stim.2020.6002.1448

نصرت گودرزی؛ یعقوب نوروزی؛ ملوک سادات بهشتی؛ مهدی علیپور حافظی؛ بهروز بیات


3. تاملی بر مدل‌های ارزیابی کتابخانه‌ای: با تاکید بر خدمات

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 3-30

10.22091/stim.2019.3650.1258

یعقوب نوروزی؛ فاطمه عباسی؛ زهرا حیدرنیا


7. اطلاع جویی مشارکتی: مفاهیم، ابعاد، سیستم ها

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 141-162

10.22091/stim.2015.605

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی