مقاله پژوهشی
1. مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز

سعید غفاری؛ رقیه عباس زاده

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 9-31

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1412

چکیده
  هدف: مدیریت منابع خاکستری با داشتن ارزش اطلاعاتی منحصر به فرد در توسعه دانش، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاه تبریز پرداخته شد. روش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی – توصیفی بوده و جامعه آماری 41 نفر شامل تمامی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تبریز است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی قابلیت مدیریت دانش و بهبود آن با استفاده از روش تصمیم‌گیری ترکیبی فازی (مطالعه موردی: شرکت صنام)

محمد عبدالشاه؛ سید امیرمحمد خطیبی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 35-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1413

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت ارزیابی قابلیت مدیریت دانش براساس روش گلد-زیرساختی(تکنولوژی، ساختار، فرهنگ) و فرآیندی(فراگیری، تبدیل، کاربرد و حفاظت) با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی چانگ و وانگ (2009) و روش درک و فهم خروجی آن در قالب متغیرهای کلامی لطفی‌زاده با بررسی کاربردی شرکت صنام بود. روش‌شناسی: درپژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارزیابی کیفیت وب‎سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان این دانشگاه

مهدی زینالی تازه کندی؛ عطیه باغستانی تجلی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1414

چکیده
    هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت (جذابیت و قابلیت استفاده) وب‎سایت کتابخانه‎ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه ‌های برتر کشور بود. روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. با توجه به جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و میزان همپوشانی آنها

مینا قاسمی الوری؛ ندا عباسی دشتکی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1415

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و میزان همپوشانی آنها می‌باشد. روش­شناسی: پژوهش کاربردی حاضر از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری، شامل تمام موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی فعال در وب بوده که بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، هفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای‌کتابخانه‌ای از نظر مدیریت، سازماندهی و ورود اطلاعات، و خروجی و آماده‌سازی در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز

سعید ملک محمدی؛ محسن زین‌العابدینی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 121-152

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1416

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای مدیریت، سازماندهی و ورود اطلاعات، و خروجی و آماده سازی در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز بوده است. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی – تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شناسایی و تحلیل موانع تجاری‌سازی دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری این رشته

صادق یاری؛ غلامرضا حیدری؛ محمدحسن عظیمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 155-180

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1417

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌­بندی موانع تجاری­‌سازی دانش در علم اطلاعات و دانش‎‏شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‏ها است.         روش/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع نظری- کاربردی و روش پژوهش سندی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه­ی پژوهش حاضر شامل استادان و دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌­ی علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی ...  بیشتر