نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه رویکرد ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین جهت تشخیص اخبار جعلی - مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22091/stim.2021.7311.1640

وحید متقی؛ مهدی اسماعیلی؛ قاسمعلی بازایی؛ محمدعلی افشارکاظمی