اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 770
تعداد پذیرش 227
تعداد عدم پذیرش 432

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 365
تعداد مشاهده مقاله 313119
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 230748
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 29 %