درباره نشریه

عنوان نشریه

علوم و فنون مدیریت اطلاعات

صاحب امتیاز

دانشگاه قم

انجمن همکار

انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

2476-6658

2476-6534

کشور - شهرمحل انتشار

ایران-قم

سال آغاز انتشار

1394

وضعیت دسترسی آزاد

با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

CC- BY-NC

 

Creative Commons License

 

هزینه انتشار مقاله

بنابر مصوبه معاونت پژوهش دانشگاه، از تاریخ 27 شهریور 1400 مقالاتی که در فرایند داوری پذیرش دریافت می کنند، لازم است جهت انتشار در مجله مبلغ 400 هزار تومان پرداخت نماید.

شماره کارت:   6367957043564942  بانک مرکزی با شناسه واریز 317097076113570003100000000000  به نام  دانشگاه قم(حتما با شناسه واریز باشد)

 

قالب مقالات

pdf

روش ارجاع دهی

APA