درباره نشریه

عنوان نشریه

علوم و فنون مدیریت اطلاعات

صاحب امتیاز

دانشگاه قم

انجمن همکار

انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

2476-6658

2476-6534

کشور - شهرمحل انتشار

ایران-قم

سال آغاز انتشار

1394

حوزه موضوعی مجله

حوزه موضوعی مجله در اسکاپوس:

علوم کامپیوتر

نظام های مدیریت اطلاعات

زبانشناسی

مدیریت نوآوری و فناوری

هوش مصنوعی

نظام های اطلاعاتی

مدیریت و سیستم های اطلاعاتی

کتابداری و اطلاع رسانی

وضعیت دسترسی آزاد

و نوع مجوز انتشار

با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

CC- BY-NC

 

Creative Commons License

 

هزینه انتشار مقاله

بنابر مصوبه معاونت پژوهش دانشگاه، از تاریخ 27 شهریور 1400 مقالاتی که در فرایند داوری پذیرش دریافت می کنند، لازم است جهت انتشار در مجله مبلغ 600 هزار تومان پرداخت نماید.

شماره کارت:   6367957043564942  بانک مرکزی با شناسه واریز 317097076113570003100000000000  به نام  دانشگاه قم(حتما با شناسه واریز باشد) 

تبعیت از قوانین cope

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE می باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

مالک حق‌مؤلف / دارنده حق حق‌مؤلف

نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند)

قالب مقالات

pdf

درجه-رتبه

علمی- الف

روش ارجاع دهی

APA