داوران

شنام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

لینک در پابلونز

امیررضا

اصنافی

aasnafi@gmail.com

استادیار

شهید بهشتی تهران

https://publons.com/researcher/1307460/amirreza-asnafi/

محمد

حسن زاده

hasanzadeh@modares.ac.ir

استاد

دانشگاه تربیت مدرس تهران

https://publons.com/researcher/1391096/mohammad-hassanzadeh/

مهدی

محمدی

mahdi.mohammadi203@gmail.com

دانشیار

دانشگاه قم

https://publons.com/researcher/2911228/mahdi-mohammadi/

مرتضی

محمدی استانی

 

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3656165/morteza-mohammadi-ostani/

سد بابک

ابراهیمی

b_ebrahimi@kntu.ac.ir

استادیار

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران

 

فرشید

دانش

farshiddanesh@ricest.ac.ir

استادیار

گروه علم‏سنجی علوم و فنون، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

https://publons.com/researcher/1426464/farshid-danesh/

محسن

زین‌العابدینی

zabedini@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی تهران

https://publons.com/researcher/1759359/mohsen-haji-zeinolabedini/

عاطفه

شریف

atefehsharif@gmail.com

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس تهران

https://publons.com/researcher/4710385/atefeh-sharif/

علیرضا

اسفندیاری مقدم

ali.isfandyari@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 

حسن

اشرفی ریزی

hassanashrafi@mng.mui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

فریبا

افکاری

fafkari@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

 

سمیه سادات

آخشیک

somakhshik@gmail.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی تهران

 

قاسم

آزادی احمدآبادی

azadi_gh@yahoo.com

استادیار

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

بهروز

بیات

behrooz.bayat@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 

علی

بیرانوند

biranvand@gmail.com

مربی

دانشگاه پیام نور

 

زاهد

بیگدلی

bigdelizahed20@gmail.com

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مریم

پاکدامن نائینی

m.pakdaman@gmail.com

سایر

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران

 

میترا

پشوتنی زاده

pashootanizade@gmail.com

استادیار

 

 

اورانوس

تاج‌الدینی

tajedini.o@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

محمد

توکلی زاده راوری

mravari@yahoo.com

استادیار

دانشگاه یزد

 

رضا

جعفری هرندی

rjafarih@gmail.com

دانشیار

دانشگاه قم

 

مظفر

چشمه سهرابی

sohrabi51@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

مهین

چناری

mahin.chenari@gmail.com

استادیار

دانشگاه قم

 

غلامرضا

حیدری

ghrhaidari@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

روح اله

خادمی

rouhallahkhademi@gmail.com

استادیار

دانشگاه سمنان

 

نرگس

خالقی

bahar.khaleghi@gmail.com

مربی

دانشگاه قم

 

حمید رضا

خدمتگزار

h.khedmatgozar@gmail.com

استادیار

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

عبدالرسول

خسروی

khosravi2422@gmail.com

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

جیران

خوانساری

jkhansari@gmail.com

استادیار

وزارت نیرو

 

اکبر

خوشگفتار

khoshgoftar1346@gmail.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان قم

 

فیروزه

دوخانی

fdokhani@yahoo.com

استادیار

دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

 

رضا

رجبعلی بگلو

reza.beglou@gmail.com

استادیار

پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک)

 

داود

رحیمی سجاسی

d.rahimisojasi@yahoo.com

استادیار

جامعه المصطفی قم

 

جلال

رضائی نور

rezaeenoor@hotmail.com

دانشیار

دانشگاه قم

 

سید علی اصغر

رضوی

aa_razavi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

 

محسن

رفیعی

mrafiee62@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید مدنی تبریز

 

حسن

رنگریز

rangriz@khu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه خوارزمی تهران

 

امیر

ریسمان باف

rismanbaf@gmail.com

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

عیسی

زارعی

eazarei@gmail.com

سایر

دانشکده صدا و سیمای قم

 

محمد

زره ساز

mzerehsaz@gmail.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی تهران

 

رسول

زوارقی

rasoolzavaraqi@gmail.com

دانشیار

دانشگاه تبریز

 

علی

سادات موسوی

moosavi56@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

مصیب

سامانیان

samanianmosayeb@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 

نرگس

سرلک

sarlak.narges@gmail.com

دانشیار

دانشگاه قم

 

مژده

سلاجقه

msalajgh@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شهید با هنر کرمان

 

محمدرضا

سلیمانی

soleymani491@yahoo.com

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

فرامرز

سهیلی

fsohieli@gmail.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 

احمد

شعبانی

shabania@edu.ui.ac.ir

استاد

دانشگاه اصفهان

 

مهدی

شقاقی

mhd.shaghaghi@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

محمدرضا

شکاری

shekari.scu@gmail.com

سایر

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان امیدیه

 

علی

صادق زاده وایقان

sadeghzadeh3832@yahoo.com

استادیار

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

منصوره

صراطی شیرازی

serati@isc.gov.ir

استادیار

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام

 

مریم

صراف زاده

msarrafzadeh@gmail.com

استادیار

دانشگاه تهران

 

لاله

صمدی

samadi61@gmail.com

استادیار

دانشگاه شاهد تهران

 

میترا

صمیعی

samiei.mitra66@gmail.com

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

اعظم

صنعت‌جو

sanatjoo@gmail.com

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ثریا

ضیائی

soraya.ziaei@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور مشهد

 

صفیه

طهماسبی لیمونی

sa.tahmasebi2@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

 

عاصفه

عاصمی

af_asemi@yahoo.com

دانشیار

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

جعفر

عباداله

ebadollah2005@gmail.com

مربی

دانشگاه قم

 

امین

عرفان منش

amin.erfanmanesh@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی  تهران

 

مصطفی

عزیزی

shomami85@gmail.com

استادیار

دانشگاه مازندران

 

فرنوش

عظیمی

fa_azimi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

داریوش

علی محمدی

webliographer@gmail.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی  تهران

 

مهدی

علیپور حافظی

meh.hafezi@gmail.com

استادیار

پژوهشگاه علوم و فناوری ایران

 

حسین

علیمحمدی

h_alimohamady@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه قم

 

ابراهیم

عمرانی

emraniebs@gmail.com

سایر

دانشگاه تهران

 

اکرم

عینی

eini.akram@gmail.com

استادیار

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

 

سعید

غفاری

ghaffari130@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور قم

 

رحمت الله

فتاحی

fattahirahmatollah@gmail.com

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

غلامرضا

فدائی

ghfadaie@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

 

علی حسین

قاسمی

tvahn@yahoo.com

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

محمد رضا

قانع

ghane@ricest.ac.ir

استادیار

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

 

میترا

قیاسی

mighiasi@gmail.com

استادیار

 

 

رضا

کریمی

karimirez@gmail.com

استادیار

دانشگاه قم

 

حمید

کشاورز

keshavarzsina@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی  تهران

 

مرتضی

کوکبی

kokabi80@yahoo.com

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حسن

کیانی خوزستانی

hkiani2000@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهراء  تهران

 

صدیقه

محمد اسماعیل

m.esmaeili2@gmail.com

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  تهران

 

حیدر

مختاری

mokhtariazad@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

حسین

مرادی

moradymoghadam@gmail.com

استادیار

دانشگاه سمنان

 

شیما

مرادی

shmoradi@gmail.com

استادیار

مرکز سیاستگذاری علم

 

داریوش

مطلبی

dariushmatlabi@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

 

رحمان

معرفت

rmarefat@gmail.com

استادیار

دانشگاه سمنان

 

حسن

مقدس زاده

moghadas@ricest.ac.ir

استادیار

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

 

افشین

موسوی چلک

mousaviaf@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

زهره

میرحسینی

z_mirhoseini@iau-tnb.ac.ir

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

 

تراب

نجاری

najjari2005@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تبریز

 

اعظم

نجف قلی‌نژاد

najafgholinezhad@gmail.com

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

مریم

نظری

maryamnazari76@gmail.com

استادیار

 

 

نادر

نقشینه

nnaghsh@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

 

حمزه علی

نورمحمدی

nourmohammadi.h@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شاهد  تهران

 

یعقوب

نوروزی

ynorouzi@gmail.com

دانشیار

دانشگاه قم

 

عبدالرضا

نوروزی چاکلی

noroozi.reza@gmail.com

دانشگاه شاهد تهران

عبدالرضا

 

فاطمه

نوشین فرد

f.nooshinfard@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

محسن

نوکاریزی

mnowkarizi@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

عزیز

هدایتی خوشمهر

ma3ta@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید مدنی تبریز

 

موسی

یمین فیروز

yaminfirooz@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

فهرست داوران نشریه علوم و فنون در سال 1400