کسب رتبه الف فصلنامه علوم وفنون مدیریت اطلاعات در سال 1399

در کمال مسرت به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران ارجمند می رساند به استناد نامه شماره 11698-۱۳۹۹ صفحه اینترنتی (وبسایت) پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور به آدرس https://journals.msrt.ir/Home/Detail/11698در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش های صورت گرفته مجله "علوم و فنون مدیریت اطلاعات" از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، موفق به اخذ درجه علمی گردید. همچنین این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 رتبه الف را کسب نموده است.
مدیریت مجله این موفقیت علمی را به جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و از تمامی دست اندرکاران امر، اعضای محترم هیأت تحریریه مجله، داوران و نویسندگان محترم مقاله ها تشکر و قدردانی می نماید.