ترتیب انتشار

فصلنامه

میانگین زمان داوری

حداقل 4 هفته 

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

کمتر از یک روز

میانگین زمان اقدام برای ارسال به داور

2 روز

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 14% در سال 99

زبان نشریه

فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی)

 

نوع مقالات

پژوهشی، نقطه نظر

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

رایگان

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور

رتبه در وزارت علوم(سال99)

الف

نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» فصلنامه علمی–پژوهشی در حوزۀ مدیریت اطلاعات و دانش است که مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی منتشر می‌کند. نخستین شماره این نشریه در سال 1394 منتشر شد و در سال 1398 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور موفق به اخذ درجه علمی-پژوهشی شد. نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» به عنوان یک نشریه پیشرو در حوزۀ مدیریت اطلاعات و دانش، گسترده‌ای از دیدگاه‌ها، رویکردهای پژوهشی و روش‌شناسی آمیخته، کمّی، کیفی، ارزیابی، تحلیلی و موردی را دربرمی‌گیرد تا همه جنبه‌های مدیریت اطلاعات و دانش و علم اطلاعات را منعکس نماید. نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» در مباحث عام رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ‌‌‌‌موضوعات مرتبط با حوزۀ‌ مدیریت اطلاعات و دانش مقاله‌ می‌پذیرد. اهداف مجله 1) انتشار نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تمرکز بر مدیریت اطلاعات و دانش؛ 2) کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه مدیریت اطلاعات و دانش؛ 3) تلاش برای گسترش دانش تخصصی پیرامون حوزۀ مدیریت اطلاعات و دانش؛ 4) تلاش برای نشر اندیشه‎های نو جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه‌های مدیریت اطلاعات و دانش؛ و 5) نشر نتایج فعالیت‎های علمی-پژوهشی متخصصان مدیریت اطلاعات و دانش و کتابداران کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور.

تمامی مقالات ارسال شده به نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» پس از بررسی اولیه و طی کردن فرایند داوری تخصصی توسط حداقل دو داور به صورت محرمانه و دو سو ناشناس، و پذیرش نهایی منتشر خواهند شد.

******************************************************

عنوان نشریه: علوم و فنون مدیریت اطلاعات

صاحب امتیاز: دانشگاه قم

ناشر: دانشگاه قم

انجمن علمی حامی: انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

عنوان انگلیسی نشریه: Sciences and Techniques of Information Management

گروه علمی (موضوعی): علوم انسانی.

زیر گروه: علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

حوزه‌های موضوعی نشریه: مدیریت اطلاعات | مدیریت دانش | نظریه‌های مدیریت اطلاعات و دانش | نظریه‌های مدیریت داده و مدیریت اطلاعات | حکمرانی داده و اطلاعات.

درجه علمی: علمی-پژوهشی

مدیر مسئول: دکتر رضا کریمی

سردبیر: دکتر محمد حسن‌زاده

مدیر اجرائی: نجمه باقریان

تاریخ آغاز اعتبار:  1398 توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

نوع داوری: دوسو ناشناس، گمنام و محرمانه

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: حدود 10 روز

میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقالات: 3 تا 4 ماه، حداقل دو داور 

درصد پذیرش مقالات: 20 درصد

فاصله انتشار: فصلنامه

زبان نشریه:  فارسی (چکیده مبسوط و منابع به انگلیسی)                  

نوع نشریه: نشریه علمی

نوع مقالات: پژوهشی و مروری

نوع انتشار:  الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

شاپا چاپـــــی: 24766658

شاپا الکترونیکی: 24766534

شیوه استناددهی: شیوه‌نامه  APA

تلفن:  61 – 02532103360 | زمان تماس ساعت 9 صبح تا 2 عصر.

آدرس وبگاه نشریه: https://stim.qom.ac.ir

رایانامه: stim@qom.ac.ir

رایانامه پشتیبان: stim1399@gmail.com

هزینه داوری مقاله:  ندارد.

هزینه پذیرش نهایی و انتشار:  پس از پذیرش،  نویسنده بایستی 600 هزار تومان بابت پذیرش و چاپ پرداخت نماید.

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC): 146/0 – چارک سوم (Q3)

حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» تابع قوانین بین‌المللی حق نشر همگانی کرییتیو کامنز (CC BY-NC) است. حق‌مؤلف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.

نوع دسترسی: دسترسی آزاد به مقالات نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» بر اساس  مجوز کرییتیو کامنز (CC BY-NC)

کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (کوپ): نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» با احترام به قوانین اخلاق نشر، تابع راهنماها، اصول و قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

سیاست مبارزه با سرقت ادبی و همانندجویی: بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به نشریه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم‌نور بررسی خواهند شد.

نکات قابل توجه نویسندگان: نشریه برای داوری و چاپ مقاله، هزینه دریافت نمی‌کند؛ اما  بازنشر اطلاعات در این نشریه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به نشریه ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

قالب مقالات نشریه: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب نشریه ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

******************************************************

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، فروردین 1403 

چارچوب حکمرانی داده در مراکز تبادل داده

صفحه 89-116

10.22091/stim.2022.7668.1700

محمدرضا مرتضوی؛ علی معینی؛ آرمان ساجدی نژاد


هستی‌شناسی مبتنی بر فولکسونومی: پیوندی از نوع هوش و معنا در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی

صفحه 175-208

10.22091/stim.2022.7865.1734

نصرت گودرزی؛ یعقوب نوروزی؛ ملوک سادات بهشتی؛ مهدی علیپور حافظی؛ بهروز بیات


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان