ترتیب انتشار

فصلنامه

میانگین زمان داوری

حداقل 4 هفته 

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

کمتر از یک روز

میانگین زمان اقدام برای ارسال به داور

2 روز

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 14% در سال 99

زبان نشریه

فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی)

 

نوع مقالات

پژوهشی، نقطه نظر

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

رایگان

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور

رتبه در وزارت علوم(سال99)

الف

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، تیر 1401 

10. تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی

صفحه 257-288

10.22091/stim.2022.7126.1614

کاوه لطفی کیا؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ جلال حقیقت منفرد؛ تیمور مرجانی


11. ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری

صفحه 289-316

10.22091/stim.2021.7138.1616

ابراهیم پرتوی؛ حسین جهانگیرنیا؛ محمدحسن ملکی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ سید کاظم چاوشی


17. تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

صفحه 468-483

10.22091/stim.2020.6084.1460

سید محمد میرزمانی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ نصرت ریاحی نیا


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان