نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی به کاربست مفهوم سواد بصری در آموزش با بهره گیری از اهداف آموزشی بلوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22091/stim.2021.7258.1631

مائده غدیری نیا؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ فرهنگ مظفر