نویسنده = ���� �������� ��������
روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مجلات معتبر داخلی براساس مدل LDA

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-58

10.22091/stim.2022.8532.1853

حانیه غلامی ثالث فعال؛ حسن بهزادی؛ مهدی چم پور