نویسنده = ������������ ����������������
توسعه یک روش انتخاب مشخصه مبتنی بر نظریه اطلاعات و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22091/stim.2023.8708.1877

مهدی جباری؛ جلال رضائی نور؛ امیرحسین اکبری