کلیدواژه‌ها = موسسات آموزش عالی&quot
طراحی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22091/stim.2023.8851.1897

توحید شیرعلیپور؛ هدی سادات محسنی سهی؛ جعفر قهرمانی