هوشِ «لحظه-آگاهی» و توان ذهن برای مدیریت اطلاعات و نمودهای آن برای عرصه‌های سازمانی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

فرایند پردازش اطلاعات در ذهن، یک فرایند پیچیده‌ای است که در قالب مجموعه‌ای از واکنش‌های عصبی، تحلیل‌های گذشته‌نگر، دریافت‌های وضعیت کنونی و آفرینش‌های معطوف به آینده تشکیل شده است. از ورود یک درونداد در قالب سائق‌های گوناگون به حریم منظومه اندیشگی انسان‌ها تا حصول یک عکس‌العمل در قالب یک تصمیم، واکنش، رفتار و یا حرکت پردازش‌های بسیار پیچیده‌ای در ذهن و دستگاه شناختی انسان‌ها حادث می‌شود که موضوع مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌های تعلیم و تربیت، روان‌شناسی، رفتارشناسی، عصب‌شناسی، علم اطلاعات، دانش‌شناسی، منطق و غیره قرار گرفته است. هر کدام از این حوزه‌های مطالعاتی از منظر مسائل مبتلابه خود به این فرایند نگریسته و نظریه‌های مختلفی شکل گرفته است. پدیده‌ای که به عنوان یک مسأله برای نگارنده مطرح می‌باشد، پدیده «لحظه- آگاهی» است. پدیده «لحظه- آگاهی» در اینجا به میزان فهم موجودِ هوشمند انسانی یا شبهِ هوشمندِ ماشینی (منظور ماشین‌های هوشمند بوده که در مقایسه با هوشمندی انسانی، شبیه به آن در نظر گرفته شده است) از لحظه‌ای مربوط است که در آن لحظه، تصمیم گرفته می‌شود. کیفیت «لحظه- آگاهی»، نقش تعیین‌کننده‌ای در سازنده بودن تصمیمات و اقدامات بعدی دارد. تصمیمات و اقدامات یک فرد در مقام یک عضو از خانواده، یک شهروند و یا یک مدیر تحت تاثیر «لحظه- آگاهی» وی قرار دارد. در این نوشتار، مفهوم «لحظه- آگاهی» و مولفه‌های موثر بر آن تبیین شده و مکانیزم‌هایی برای تقویت و به‌سازی آن ارائه شده است. پژوهش‌های بعدی پیرامون این مولفه مهم به ارتقای توان مدیریت اطلاعات در ابعاد فردی و سازمانی کمک خواهد کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Moment-consciousness" Intelligence and the Ability of the Mind to Manage Information and its Manifestations for Organizational Settings

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Knowledge and Information Science Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Information processing procedures in the mind are complex processes that are carried out through a set of neural reactions, retrospective analysis, perceptions of the present and future-oriented creativities. From the entry of input in the form of various stimuli into the realm of the human thought system to a reaction in the form of a decision, behavior, or movement, highly complex processes occur in the human mind by the cognitive system. These operations and interactions have been articulated by interdisciplinary research in the fields of education, psychology, behavioral sciences, neuroscience, information science, epistemology, logic, and so on. Each of these fields of study has looked at this process from a different perspective and eventually, different theories have been formulated. The output of the cognitive system is extremely important as a behavioral artifact. “Moment- consciousness” as a connecting act accelerates the output of the system and affects its outcome and impact. This phenomenon relates to the degree to which the intelligent human agent or semi-intelligent machine concludes the moment that a decision is made. The quality of moment-consciousness often determines the nature of subsequent decisions and actions. A person's decisions and actions as a family member, citizen, or manager are influenced by his or her moment-consciousness. In this note, the concept of moment-consciousness is explained and mechanisms to strengthen and improve this competency are articulated. Subsequent research on this concept may enhance information management capabilities at the individual and organizational levels.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information management
  • Moment-consciousness
  • Mind
  • Intelligence
Boring, E.G. (1923). Intelligence as the tests test it. New Republic, 35: 35-37.
Gardner, H. (1995). Reflections on Multiple Intelligences: Myths and Messages. Phi Delta Kappan, 77(3): 200-209.
Terman, L.M. & Merrill, M.A. (1960). Stanford-Binet Intelligence Scale: Manual for the third revision, Form L-M. Boston (MA): Houghton Mifflin.
Thorndike, R.L. (1936). Factor Analysis of Social and Abstract Intelligence. Journal of Educational Psychology, 27: 231-233.
Wechsler, D. (1958). The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence. Baltimore (MD): Williams & Witkins, 4th ed.
CAPTCHA Image