مدیریت دانش تحولی: نسل جدید مدیریت دانش برای تسهیل‌گری تحول دیجیتال

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هم‌زمان با توسعه شتابان دیجیتالی شدن در عرصه‌های مختلف، نشانه‌های ورود به عصر زندگی مجازی بیش از پیش نمایان شده است. ظهور شبکه‌های اجتماعی، فضاهای درآمیخته با واقعیت مجازی و گرایش شدید شهروندان به برقراری ارتباط با فضای جدید و استقبال بی‌سابقه از ارتباطات و مناسبات این فضا، نیاز به تحول دیجیتال را ضرورت بخشیده است. هرچند واژه دیجیتال به عنوان صفت برای تحول منصوب شده، اما، تحول دیجیتال به امر یا فرایند دیجیتال‌سازی محدود نیست. تحول دیجیتال، فرایند گذر موجودیت‌های سنّتی مبتنی بر ارتباطات، مناسبات و زیست-بوم فیزیکی به دنیای مبتنی بر مناسبت‌ها و موجودیت‌های غیر فیزیکی است. مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم‌ترین تسهیل‌گرهای تحول به شمار می‌رود. ماهیت دانشی تحول دیجیتال و ویژگی‌های به شدت پویا و متغیر آن، اقتضاء می‌کند که تغییراتی در نوع نگرش و تسهیل‌گری مدیریت دانش نیز تغییراتی حاصل شود. به همین دلیل، مدیریت دانش تحولی می‌تواند به عنوان راه‌حل مناسبی پیشنهاد شود. در این نوشتار، تلاش شده است به صورت خلاصه، روند شکل‌گیری و ویژگی‌های متمایز مدیریت دانش تحولی با عنوان مدیریت دانش 4.0 تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformational Knowledge Management: A New Generation of Knowledge Management to Facilitate Digital Transformation

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Concurrent with the rapid development of digitalization in various fields, the signs of entering the age of virtual life have become more manifest.
The advent of social networks, spaces mixed with virtual reality and the strong tendency of citizens to communicate with the new space, and the unprecedented acceptance of communications and relationships in this space, has necessitated the digital transformation.
Although the term of Digital has been designated as an adjective for transformation, digital transformation is not limited to the digitalization directive or process.
Digital transformation is the process of transitioning traditional entities based on communication, relationships, and the physical ecosystem into a world based on non-physical occasions and entities.
Knowledge management is one of the most important facilitators of change. The knowledge nature of digital transformation and its highly dynamic and variable features require changes in attitudes and the facilitation of knowledge management.
For this reason, transformational knowledge management can be suggested as a suitable solution. In this paper, an attempt has been made to briefly explain the formation process and the distinctive features of transformational knowledge management called Knowledge Management 4.0.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Knowledge Management
  • Knowledge Management 4.0
  • Digital Transformation
CAPTCHA Image