کاربرد فناوری‌های معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی: مرور نظام‌مند نوشته ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

2 هیات علمی دانشگاه قم

3 علم اطلاعات و دانش شناسی - نام گروه: علوم ارتباطات و دانش شناسی - دانشکده: ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه آزتد، واحد علوم

چکیده

هدف: مطالعه پیش رو با هدف مرور نظام‌مند و تحلیل کمی و کیفی مطالعات حوزه کاربرد فناوری‌های معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی انجام شد.

روش: مطالعه پیش رو توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش مرور نظام‌مندِ آویارد به تحلیل کمی و کیفی پژوهش‌های حوزه موضوعی کاربرد فناوری‌های معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی پرداخت. برای این منظور انجام مطالعه پس از جستجوی کلیدواژه‌های جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی بررسی و تحلیل شد.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل مطالعات این حوزه منجر به طبقه‌بندی آنها در سه مقوله کلی شامل کاربرد انواع فناوری‌های معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی (شامل 5 زیرمجموعه موضوعی)، کاربرد ابزارها و فنون سنتی علم کتابداری در پیاده‌سازی فناوری‌های معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی و مطالعات مربوط به تبیین وضعیت موجود و عوامل زمینه‌ای دربکارگیری فناوری‌های معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی شد. همچنین مشخص شد پژوهشگران این حوزه از روش‌های کمی و کیفی به یک میزان بهره می‌برند.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه سعی شد تا دید جامعی از وضعیت مطالعات حوزه کاربرد فناوری‌های معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی با استفاده از منابع معتبر استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی منتخب به علاقمندان و محققان این حوزه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Semantic Technology in Digital Libraries: A systematic review of the entries

نویسندگان [English]

  • mehdi pazhouhan
  • nadjla Hariri 1
  • Yaghoub Norouzi 2
  • فهیمه باب الحوائجی 3
1 PhD in Knowledge and Information Science; Professor; Department of Science and Research Branch; Islamic Azad University; Tehran, Iran
2 هیات علمی دانشگاه قم
3 علم اطلاعات و دانش شناسی - نام گروه: علوم ارتباطات و دانش شناسی - دانشکده: ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه آزتد، واحد علوم
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of systematic review and quantitative and qualitative analysis of studies in the field of application of semantic technologies in digital libraries.

Methodology: This study is a descriptive-analytical one. It has been carried out through a Aviard ’s systematic review method to quantitatively and qualitatively analyze research conducted in the area of application of semantic technologies in digital libraries. For this purpose, after searching for related keywords in selected Iranian and international databases.

Findings: As a result of the analysis, research in this area was categorized into three general categories, including: “The use of semantic technologies in digital libraries (including 5 thematic subsets)”, “The use of traditional tools and techniques of librarianship in the implementation of semantic technologies in digital libraries” and “Studies focused on the current situation and the important factors in the application of semantic technologies in digital libraries”.

Conclusion: In this study, a comprehensive view of the status of studies in the area of application of semantic technologies in digital libraries using reliable sources extracted from selected databases was provided to researchers and stakeholders in this field

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Digital Library
  • Semantic Technology
  • Semantic Web
  • Linked Data
  • Ontology
CAPTCHA Image