شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی داده در بافت سازمانی: فراترکیب متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، پژوهشگاه علوم و فناورى اطلاعات ایران ( ایرانداک)، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

وجود یک برنامه حکمرانی داده متناسب با اهداف و رسالت‌های سازمان، اولین گام در بهبود شرایط سازمان محسوب می‌شود. آن چه به‌عنوان حکمرانی داده وجود دارد، مفهومی انتزاعی است که انتزاعی بودن آن مانع از اجرای درست آن می‌شود بنابراین لازم است براساس متون تعریف درست و مؤثری از آن ارائه شود تا بتوان با شناسایی مؤلفه‌های مختلف این مفهوم، به اجرایی شدن آن کمک کرد. این پژوهش با روش فراترکیب به تحلیل محتوای متون در حوزه حکمرانی داده پرداخته است. 68 مقاله و پایان‌نامه مرتبط با این حوزه با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر امرالد، اسکوپوس، سیج، پروکوئست، اشپرینگر، وب آوساینس، و گوگل اسکالر به صورت هدفمند و براساس مدل ساندوسکی و باروسو انتخاب شدند و با تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته‌های پژوهش 5 مؤلفه اصلی حکمرانی داده شامل «برنامه‌ریزی»، «سازماندهی و مدیریت»، «عملکرد»، «اجرا» و «ارزیابی» را شناسایی کرد. این مؤلفه‌های اصلی هر یک دارای مؤلفه‌های فرعی هستند که در نهایت 32 مؤلفه برای حکمرانی داده با فراترکیب متون مشخص شد. این مؤلفه‌ها به تعریف حکمرانی داده و اجرای آن برای سازمان‌های مختلف کمک زیادی می‌کند. هر سازمان می‌تواند با به‌کارگیری این مؤلفه‌ها، برنامه حکمرانی داده متناسب با بافت خود را طراحی کند و به کارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying components of data governance in the organizational context : meta-synthesis of literature.

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Fatollahzadeh 1
 • nadjla Hariri 2
 • Arman Sajedinejad 3
 • Fahimeh Babalhavaeji 4
 • Roya Pournaghi 5
1 Ph.d student of Department of Knowledge and communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
2 PhD in Knowledge and Information Science, Professor, Department of Knowledge and Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
3 PhD in Industrial Engineering, Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
4 PhD in Knowledge and Information Science , Associate Professor, Department of Knowledge and communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
5 PhD in Knowledge and Information Science, Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc),Tehran,Iran
چکیده [English]

Having a data governance program tailored to the goals and missions of the organization is the first step in improving the organization. Data governance is an abstract concept that this prevents its proper implementation, and it is necessary to provide a correct and effective definition of it in order to help identify it by identifying the various components of this concept. This research has analyzed the content of literature in the field of data governance with a meta-synthesis method. 68 papers and dissertations related to this field were purposefully selected and reviewed by qualitative content analysis. by searching the reputable databases of Emerald, Scopus, Sage, ProQuest, Springer, WebAscience, and Google Scholar based on the Sandowski and Barroso model. The research findings identified 5 main components of data governance including "planning", "organizing and managing", "performance", "implementation" and "evaluation". These main components each have sub-components, which were identified as 32 components for data governance with a meta-synthesis of literature. These components help to define governance and its implementation for various organizations. Each organization can use these components to design and implement a data governance program tailored to its context.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Data governance
 • Components
 • data management
 • organizations
 • management
 • meta-synthesis
CAPTCHA Image