مدیریت دانش در بانک‌ها و موسسات مالی، فرصت‌ها و کارکردها: مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس کتابخانه / بانک مرکزی

2 استاد تمام/ دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

3 استاد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

4 تربیت مدرس

چکیده

هدف: تحلیل پژوهشهای حوزه مدیریت دانش در بانکها و موسسات مالی به منظور شناخت ادبیات این حوزه، محورهای مورد تاکید مطالعات و ابعاد مختلف مدیریت دانش در بانک‌ها و موسسات مالی و شناسایی شکاف‌های پژوهشی این حوزه در داخل و خارج از کشور است.

روش: مطالعه پیش رو توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است که با استفاده از روش مرور نظام‌مند به تحلیل کمی و کیفی پژوهش‌های انجام شده در حوزه مدیریت دانش در بانکها و موسسات مالی میپردازد. به منظور انجام مرور نظام مند، از گام‌های 12 گانه پتیگرو و رابرت، پیروی شده است. برای انجام مطالعه پس از جستجوی کلیدواژه‌های مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی منتخب داخلی و خارجی شامل پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، نورمگز، مگیران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، امرالد، اسکوپوس و ساینس دایرکت و پروکوئست در نهایت تعداد 76 مطالعه بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه که خلاصه‌ای از نکات و ابعاد با اهمیت مدیریت دانش در بانک‌ها و موسسات مالی با تکیه بر پژوهش‌های اصیل مستخرج از پایگاه‌ها و منابع علمی معتبر ارائه نموده، راهگشای محققان این حوزه بوده و ضمن فراهم نمودن بسترهایی تازه برای پژوهش و شناسائی شکاف‌ها از انجام مطالعات تکراری، جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management in Banks and Financial Institutions, Opportunities and Functions: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khoshnood 1
  • nadjla Hariri 2
  • fahimeh Babolhaeji 3
  • Mohammad Hassanzadeh 4
2 Professor / Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
3 Professor / Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
4 Knowledge and information science
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to analyze the research in the field of knowledge management in banks and financial institutions in order to understand the literature in this field, the axes of studies and different dimensions of knowledge management in banks and financial institutions and identify research gaps in this field at home and abroad. Is.

Method: The present study was conducted using the systematic review method. In order to conduct a systematic review, the 12 steps of Pettigrew and Robert have been followed.

Results: As a result of the analysis, the researches in this field were classified into 10 general axes. In addition, a summary of the important points and dimensions of knowledge management in banks and financial institutions based on original research selected from reputable scientific databases and sources was also provided.

Conclusion: The results of this study pave the way for researchers and while providing new contexts for research and identification of gaps, it also prevents duplicate studies in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • banks
  • financial institutions
  • systematic review
  • Knowledge management Centers
CAPTCHA Image