تدوین مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت فناوری اطلاعات در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران،

2 دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

عصر دیجیتال فناوری‌هایی را ارائه می‌دهد که به همه جنبه‌های زندگی انسان کمک می‌کند و امروزه تقریباً تمام فعالیت‌های کاری انسان به ایمیل، اینترنت، رایانه بستگی دارد، بنابراین توسعه فناوری دیجیتال تأثیر بسزایی در تغییرات فعالیت‌های اقتصادی در جهان دارد. در حال حاضر شرکت‌هایی قــادر بــه پایــداری و توسعه‌اند کــه باتوجه‌به ارزیابــی مـداوم نیازهـای بـازار و ضرورت‌های فنـاوری مـدل کسب‌وکار مناسب‌تری از رقبــا انتخــاب کننــد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت فناوری اطلاعات در ایران بر اساس آنتولوژی استروالدر و پیگنیور است. این پژوهش با رویکرد اکتشافی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر تعدادی از مدیران، مسئولان فنی و پشتیبانان وب‌سایت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در ایران هستند که با 12 نفر از آنها مصاحبه انجام شده است. همچنین روش نمونه‌گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری است. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مدل کسب‌وکار الکترونیکی صنعت فناوری اطلاعات ایران تدوین شد که شامل 9 بلوک مختلف با ابعاد مشتریان، ارتباط با مشتریان، کانال‌ها، ارزش‌های پیشنهادی، فعالیت‌های کلیدی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی، جریان‌های درآمدی و ساختار هزینه است که مؤلفه‌های هرکدام از این ابعاد به تفضیل شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Of Electronic Business Model in Iran's Information Technology Industry

نویسندگان [English]

  • hossein norouzi 1
  • Hamed Khamehchi 2
  • ّFatemeh Narimani 3
1 Dep. of Business, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 PhD in Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 MSc. Stu. In BM, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The digital age offers technologies that help all aspects of human life, and today almost all human work activities depend on email, internet, computer, etc, so the development of digital technology has a significant impact on changes in economic activities in the world. Companies are capable of stability and development that are able to evaluate the market's constant needs and requirements. Choose a more suitable business model technology from competitors. The purpose of the current research is to develop an electronic business model in the information technology industry in Iran based on the ontology of Osterwalder and Pignier. This research was conducted with an exploratory approach and using qualitative content analysis. The statistical sample of the current research is a number of managers, technical officials and supporters of websites active in the field of information technology in Iran, and 12 of them were interviewed. After analyzing the data, the electronic business model of Iran's information technology industry was compiled, which includes 9 different blocks with dimensions of customers, communication with customers, channels, proposed values, key activities, key resources, key partners, revenue streams and cost structure, the components of each of which are These dimensions are described in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model ، Content analysis، E-business ، IT industry ، Osterwalder and Pigniuer&rsquo
  • s model
CAPTCHA Image