چارچوب حکمرانی داده در مراکز تبادل داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناورى اطلاعات ایران (ایرانداک)

3 استادیار؛ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه چارچوبی برای حکمرانی داده در مراکز تبادل داده ملی با هدف افزایش تعامل‎پذیری میان سازمانی است.

روش‎شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و روش آن، نظریه داده‎بنیاد است. با مستندسازی مصاحبه‎های نیمه‎ساخت یافته با خبرگان و نیز از طریق مشاهدات محقق، بیش از 400 عبارت حاصله، در قالب 100 مفهوم برچسب‌گذاری و سپس با کدگذاری باز (44 زیرمقوله)، کدگذاری نظری (15 مقوله) و پدیدایی نظریه، چارچوب حکمرانی داده مراکز تبادل داده ملی به دست آمده و به منظور اطمینان از‎ روایی و پایایی نتایج، از بازنگری توسط شرکت‎کنندگان، روش سه سویه‌سازی و نیز روش دلفی استفاده شده است.

یافته‎ها: چارچوب حکمرانی داده در مرکز تبادل داده شامل 15 مولفه به دست آمده که در سه دسته: «مولفه‎های اصلی حکمرانی»، «مولفه‎های اصلی در کسب‎وکار مراکز تبادل داده» و «مولفه‎های پشتیبان در کسب‌وکار مراکز تبادل داده» گروه‎بندی شده‎اند. برخی از این مولفه‎ها عبارتند از: «نقش‎ها، مسئولیت‎ها و حقوق»، «استانداردها و سیاست‎ها»، «مدیریت تغییرات».

نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، «نقش‎ها، مسئولیت‎ها و حقوق»، «استانداردها و سیاست‎ها» و «پایش و ممیزی» از مولفه‎های اصلی چارچوب حکمرانی داده در مراکز تبادل داده است. همچنین «همکاری ذی‎نفعان» و «تجاری‎سازی» نیز آن را از سایر چارچوب‎های حکمرانی داده متمایز می‎کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Data Governance Framework for Data Exchange Centers

نویسندگان [English]

  • Ali Moeini 1
  • Mohamadreza Mortazavi 2
  • Arman Sajedinejad 3
1 University of Tehran ,College of Engineering
2 PhD Candidate/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
3 Assistant Professor; Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
چکیده [English]

Aim: This study provides a Framework for Data Governance in Data Exchange Centers to increase inter-organizational interoperability.

Methodology: This is a qualitative research and its method is Classical Grounded Theory. By documenting semi-structured interviews with experts and also through the researcher's observations, more than 400 resulting phrases were labeled in the form of 100 concepts and then framed by open coding (44 subcategories), theoretical coding (15 categories), and the emerging theory, Data governance for data exchange centers has been obtained. To ensure validity and reliability, the review by the participants, the three-way method, and the Delphi method have been used.

Findings: The Data Governance Framework in the data exchange center consists of fifteen components in three categories: "core components in the of data exchange centers", "support components in data centers, and "main components of governance" are grouped. Some of these components are: "Roles, Responsibilities and Rights", "Standards and Policies" and "Change Management".

Conclusion: Based on the results of this study, "roles, responsibilities and rights", "standards and policies" and "monitoring and auditing" are the main components of the data governance framework in data exchange centers. "Stakeholder cooperation" and "commercialization" also distinguish it from other data governance frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Management
  • Data Governance
  • Interoperability
  • e-Government
  • Grounded Theory
  • Data Exchange Centers
  • Information Exchange (IX)
CAPTCHA Image