تحول مجازی: مدل عملیاتی و ملزومات

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

چکیده

پسوند مجازی به کسب‌وکارها و موجودیت‌های جهان واقعی الصاق شده است. تا چند سال پیش با مشاهده واژه مجازی، فضاهایی مانند وبسایت، شبکه اطلاعاتی، کتابخانه‌های دیجیتال و غیره به ذهن متبادر می‌شد. اما امروزه بیشترین وقت شهروندان در فضاهایی سپری می‌شود که تماماً مجازی هستند. فروشگاه‌ها، کسب‌وکارها، فعالیت‌های پولی و مالی، تفریحات و سرگرمی، و غیره همگی در حال انتقال به فضای مجازی هستند. حرکت شتابان در پیوستن به فضای زیست مجازی حالتی از ناهماهنگی و واماندگی را در بین کسب‌وکارها و به ویژه سازمان‌ها ایجاد کرده است. بسیاری از آنها نسبت به تحول دیجیتال اقدام کرده و برنامه‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند، اما به نظر می‌رسد این فرایند به اندازه کافی برای برآورده کردن نیازمندی‌ها متناسب نیست و سازمان‌ها لازم است که تحول مجازی را به عنوان حلقه تکمیل‌کننده و چتر پوشش‌‌دهنده اقدامات پراکنده در دستور کار خود قرار دهند. در این نوشتار به صورت اجمالی اما مفید، مفهوم تحول مجازی و ملزومات و گام‌های آن تبیین گردیده است. تلاش شده است که تحول مجازی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و بازیگران آن به خوبی شناسایی و معرفی شوند. شش گامِ معرفی شده در این نوشتار می‌تواند راهنمایی برای مدیران، در مسیر تحول مجازی باشد. این نوشتار به عنوان سرآغاز مطالعات دامنه‌دار در خصوص مفهوم تحول مجازی در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual transformation: an operational model and requirments

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Tarbiat Modares University & President, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The term “virtual” as a suffice has been associated with real-world businesses and entities. Until a few years ago, observing the term was equal to spaces such as websites, information networks, digital libraries, etc. But today, most of the citizens' time is spent in spaces that are completely virtual. Stores, businesses, monetary and financial activities, leisure and entertainment, etc. are all being transferred to cyberspace. The rapid pace of joining cyberspace has created a state of disharmony and exhaustion among businesses, especially organizations. Many of them have embarked on digital transformation and implemented some programs, however, this process does not seem to be sufficiently tailored to meet the requirements, and organizations are to see “virtual transformation” as a complementary action and umbrella plan to cover sparse actions on their agenda. In this article, the concept of virtual transformation and its requirements and phases are briefly explained. Attempts have been made to examine the virtual transformation from different dimensions and to identify and introduce its actors well. The six steps presented in this article can be considered guidelines for managers on their virtual transformation journey. The content of the article also can be seen as a starting point for extensive studies on the concept of virtual transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Transformation
  • Virtual Readiness
  • Operational Model
CAPTCHA Image