بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم (دوره اول متوسطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه فم

چکیده

هدف: این مقاله وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر قم (مقطع راهنمایی) از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات، فضا، بودجه و امکانات ماشینی و … مورد بررسی قرار داده است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . جامعه آماری شامل تمام مدارس راهنمایی (متوسطه اول) شهر قم (220) می‌باشد.
یافته‌ها: در کتابخانه‌های مورد بررسی فقط 8 کتابدار با پست کتابداری بوده و بقیه کتابخانه‌ها توسط دانش‌آموزان و زیر نظر معاونین پرورشی اداره می‌شوند. 87 مدرسه دارای کتابخانه مستقل می‌باشد. 137 کتابخانه دارای مجموعه‌ای کمتر از 1500 جلد کتاب بوده و 140 کتابخانه فاقد بودجه مستقل است. در 148 کتابخانه مورد بررسی 8 رایانه، 5 نرم افزار کتابخانه‌ای موجود بوده و فقط 6 کتابخانه دارای تلفن بودند. مشکلات این کتابخانه‌ها از دید مسوولین آنها به این صورت می‌باشد: 60 درصد از پاسخ دهندگان نبود فضای مناسب، 146 نفر (98 درصد) نبود بودجه کافی، 68 درصد نبود نیروی انسانی متخصص، و 87 درصد نبود امکانات ماشینی را از مشکلات کتابخانه‌های مورد بررسی دانسته‌اند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم از وضعیت مطلوبی برخودار نبوده و از نظری نیروی انسانی، نحوه اداره، بودجه، مجموعه، و امکانات ماشین دارای ضعف عمده می باشد. دقت در نتایج تحقیق، می تواند راه گشای حل مشکلات موجود در این کتابخانه ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of school libraries in Qom

نویسندگان [English]

  • soraya ziaei 1
  • amir motaghy dadgar 2
1 دانشگاه پیام نور مشهد
چکیده [English]

Purpose: Methodology / Approach: This article is evaluated school libraries in Qom (secondary school) in terms of manpower, equipment, space, budget and Mechanical facilities.
Descriptive survey method. A questionnaire was used to collect data.
Results: In the study, only 8 library has librarians and other libraries Managed by students. 87 schools are independent library. 137 library has a collection of more than 1,500 volumes and 140 library is no independent budget. . in 148 libraries 8 computers, 5 software library is available. Only 6 library had telephones. From their perspective, they are the problems of the library: 60% of respondents lack of suitable space, 146 (98 percent), lack of adequate funding, 68 percent Lack of skilled manpower, and 87 percent of surveyed libraries have known lack of machine problems.
Conclusion: A quick look at the findings and comparison with the standard library, school, libraries would-be realized the check was not in good condition and are in need of more attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Libraries
  • Qom
  • situation
-       امانی، غ(1378).  بررسی وضعیت کتابخانه­های مدارس استان اردبیل و میزان گرایش دانش­آموزان به مطالعه کتب غیر درسی.  پیام کتابخانه، 9 (4)، (زمستان): 30-38.
-       ایزدی یگانه، م (1379).  بررسی وضعیت کتابخانه­های آموزشگاهی (مقطع راهنمای و متوسطه) شهرستان قم و ارائه راهبردهایی برای بهینه سازی آنها.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات اهواز.
-       امیدچهری، ع و احمدی، ح (1387).  "ارزیابی کتابخانه­های دبیرستانی شهر کرمانشاه و ارائه راهکارهای برای بهبود وضعیت آنها".  کتابداری و اطلاع­رسانی. جلد یازدهم، شماره چهل و چهارم (زمستان 1387): 115-132.
-       باب الحوائجی، ف (1366).  علل تداوم و پویایی کتابخانه­های دبیرستانی در ایران.  پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
-       بیرانوند، ع (۱۳۸۷) .  تاریخچه ای از کتابخانه های مدارس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.  مجله الکترونیکی  پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (نما)؛ دوره نهم ، شماره ۲.
-       بیگدلی، ز و جمشیدی، ن (۱۳۹۳).  ارزیابی کتابخانه های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه برپایه استانداردهای ایفلا برای کتابخانه های آموزشگاهی.  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۹۷: 6-22
-       خسروی، ف (1373).  کتابخانه­های آموزشگاهی ایران: بررسی کتابخانه­های مدارس و وضعیت نگرش دانش­آموزان به کتاب و کتابخانه با تاکید بر دبیرستانها.  تهران:  صالحین.
-       رقابی، و نوروزی، س (1388).  بررسی وضعیت مجموعه سازی کتابخانه­های مدارس ابتدای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1387-1388.  در کتابخانه­های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری : 271-283.  تهران: کتابدار.
-       ریاحی نیا، ن؛ مرجان کیان و مجید علی عسکری (۱۳۹۲).  دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد.  سال بیستم، شماره ۲:61-74
-       سیامک، م (۱۳۸۸).  بررسی وضعیت موجود کتابخانه های آموزشگاهی شهر زابل در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷.. کتابداری و اطلاع رسانی: جلد ۱۳، ۳: 159 - 177.
-       شرافتی، ث (1383).  وضعیت کتابخانه­های آموزشگاهی (مقطع متوسطه) استان کهگیلویه و بویر احمد. فصلنامه کتاب، دوره پانزدهم، 57: 145-153.
-       فتاحی، ر(1388). ارزشها و جذابیتهای کتابداری واطلاع­رسانی.  تهران: کتابدار
-       مجیدی، م (1382).  راهنمای ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشی.  تهران: انتشارات مدرسه.
-       مرتضوی، ن (1381). اهمیت و نقش کتابخانه­های آموزشگاهی در آموزش.  فصلنامه کتاب، 13 (2)، (تابستان): 113-120.
-       مدیرامانی، پ (1378).  بررسی وضعیت کتابخانه­های آموزشگاهی استان خراسان و ارائه پیشنهادهای برپایه استانداردهای موجود.  فصلنامه کتاب، 10 (1)، (بهار):102-111.
-       مقرونی، م، دهقان زاده، او مدیرامانی، پ (1388).  کتابخانه دبستان مجتمع آموزشی المهدی: یک تجربه موفق محلی در شهر مقدس.  در کتابخانه­های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری : 237-252.  تهران: کتابدار.
-        Arko – Cobbahf S. , A.  (2004).  "The role of libraries in student centered learning, the case of students from the disadvantaged communities in South Africa".  The International Information & Library Review , 36: 61-263-271.
-        Burgin, R. ; Pauletta Brown, B.  (2003).  "An essential connection: How quality school library media programs improveStudent achievement in North Carolina".  Retrieved January 27, 2011,   from: http://www. Scholastic. com/library publishing.  .
-        Clark, CH. ; Foster, A.  (2005).  "A survey of young people's reading in England: Borrowing and choosing books".  Journal of Librarianship and Information  cience , 40 (4): 239-253.
-        Eisenberg, Mike (2002).  Chief Information officer.  2(1).  Retrived June 8, 2008, from http://www. nwrel. org/nwedu/09-01/cio. asp
-        IFLA/UNESCO School Library Manifesto: The school library in teaching and learning for
-        All (2000).  www. ifla. org
-        Magara, Elisam; charles Batambuz (2009). The school library Development Programme in Pallisa District , Uganda: an impact study.  IFLA Journal 35(2): 141-151.
-        Sinha.  Monoj Kumar(2004).  Scenario of Automation and Networking of Library and Information Centers (LICS) of North Eastern Region of India: An Evalauative Study.  In: 2nd international CALIBER – 2004.  New Delhi, 11-13 February, 2004
-        Tallaksen, Elisabeth . Norwegian Policy for Empowering School libraries.  Online Available: http://www. ifla. queenslibrary. org/IV/ifla71/papers/114e-Rafste_Saetre_Sundt. pdf
 
CAPTCHA Image