سیر موضوعی و وضعیت کتب ترجمه شده در حوزه جنسیت، زنان و خانواده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیات علمی دانشگاه قم

3 کتابخانه آیت الله بروجردی

چکیده

در پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابسنجی، وضعیت کلی کتاب‌های ترجمه شده حوزه زنان و خانواده بر اساس هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کلی کتاب‌های ترجمه شده حوزه زنان و خانواده بر اساس متغیرهایی نظیر موضوع اصلی و فرعی، زبان، نویسنده، کشور محل نشر، نوع فعالیت و جنسیت مترجمان و مؤلفان و فعالیت‌های ناشران داخلی در سطح کشور است.
روش: در پژوهش حاضر از روش کتابسنجی استفاده شده است.
یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بیشترین کتاب‌های ترجمه شده در حوزه زنان و خانواده، در حوزه موضوعی روابط زناشویی، روانشناسی و روابط خانوادگی صورت گرفته است و 45. 3% ترجمه حاصل فعالیت فردی زنان است. 88. 1 درصد کتاب‌ها از زبان انگلیسی ترجمه شده‌اند و غالب کتاب‌های ترجمه شده به کشورهای آمریکا و انگلیس تعلق دارد.
نتیجه گیری: سیر تحول مطالعات غرب در حوزه مطالعات زنان و خانواده در کشورهای غربی بر تغییرات رخ داده در ایران در ترجمه کتاب‌ها مؤثر بوده و توجه مترجمان را بیشتر به خود معطوف داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of subject areas, Translated Books in the area of Gender, Women and Family in Iran

نویسندگان [English]

  • faeze tabatabai amiri 1
  • Reza Karimi 2
  • Tayebe hajbaqeriyan 3
1 chamran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to study the general status of translated books of women and family based on variables such as general and minor issues, language, author, country of publication, type of activity and gender of translators and authors, and activities of domestic publishers throughout the country.
Method: In this study, the bibliometric method has been used.
Findings: The findings of the research show that the most translated books in the field of women and family are conducted in the field of marital relations, psychology and family relations, and 45. 3% is the result of women's individual activity. 88. 1% of the books have been translated into English and most of the translated books belong to the United States and England.
Conclusion: The evolution of western studies in the field of women and family studies in Western countries has affected the changes that have taken place in Iran in translating books and attracted the attention of translators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translated books
  • Women
  • family
  • feminism
  • gender
1. آذرانفر، ج. (1385). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی سال‌های 1373 تا 1382 موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 21 (4)، 19-39.
2. ابراهیمی کلهرودی، خ. (1379). بررسی وضعیت کتاب‌های ترجمه‌شده کودکان: 3-11 سال (1366- 1375). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 5(43)، 32-45.
3. اخباری‌آزاد، م؛ اباذری، ز. (1389). رابطه میان سال نشر و قالب‌های ادبی در کتاب‌های اروپایی کودک و نوجوان ترجمه‌شده به فارسی دردهه اول قرن بیست و یکم. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه سابق)، 5 (63)، 105-127.
4. ارشاد سرابی، ر؛ اسلامی نژاد، ط؛ و شفیعیان، ه. (1389). تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در مجلات آموزش پزشکی در ایران. گامهای توسعه در آموزش پزشکی، 7 (2)، 119-126.
5. اسماعیلی، ر؛ و یوسلیانی، غ. (1383). بررسی تحلیلی پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره کارشناسی مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان استان اصفهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 5 (2)، 37-64.
6. امرایی، م؛ گرایی، ا؛ وسیامکی، ص. (1392). گرایش موضوعی کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌شده کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 1373- 1387. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 5 (95)، 79-91.
7. بختیاری، آ؛ بدوی، ف؛ هاشمی فشارکی، م؛ و نصیری، ب. (1393). تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه زن و خانواده. پژوهشنامه زنان، 5 (2)، 1-22.
8. بیابانگرد، ا. (1386). روش‏های تحقیق در روانشناسی و علوم‏تربیتی. (ج 1). تهران: نشر دوران.
9. پورثانی، م؛ و امین‌پور، آ. (1381). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران و مقایسه آن‌ها از نظر پرداختن به اولویت‌های پژوهشی درزمینه تغذیه. مقاله ارائه شده در هفتمین کنگره تغذیه ایران. رشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان.
10. جوکار، ع؛ و جوان بخت، م. (1389). مطالعه کتابشناختی کتاب‌های ترجمه‌شده در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در فاصله سال‌های 1370 تا 1387. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (52)، 81-99.
11. داورپناه، م. (1382). سیر موضوعی و وضعیت کتاب‌های ترجمه‌شده در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی پس‌ازآنقلاب اسلامی ایران. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 3 (10)، 91-112.
12. دیانی، م. (1378). پایان‌نامه، گنج ناشناخته رها شده. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2 (4)، 1-16.
13. رادفر، ح. (1391). بررسی کتاب‏ها و مقالات تخصصی منتشرشده در حوزه کتابداری و اطلاع‏رسانی در سال 1390. فصلنامه دانش شناسی، 5 (18)، 35-50.
14. رضاخانی مقدم، ح؛ شجاعی زاده، د؛ نبی اللهی، ع؛ و معز، س. (1390). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های آموزش بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در سال‌های 1349-1389. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 5 (1)، 80-90.
15. ریاحی‌نیا، ن؛ و نوابی‌نژاد، ش. (1390). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه تحقیقات زنان. زن: حقوق و توسعه (تحقیقات زنان)، 5 (1)، 99-111.
16. زکی، م. (1387). بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های جهانگردی در ایران. علوم و فناوری اطلاعات، 24 (1)، 51-78.
17. سپهر، ف؛ و شادمان فر، س. (1385). تحلیل محتوای مقالات همایش‏های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از سال 1379 تا پایان سال 1385. فصلنامه دانششناسی، 2 (4)، 25-38.
18. سرمدی، ع. (1383). تحلیل محتوای مقالات نشریات ادواری علمی پژوهشی فارسی منتشرشده توسط سه نوع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مراکز استانها در سال 1381. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، تهران.
19. سیدین، م؛ و باب‌الحوائجی، ف. (1388). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال‌های 1372-1386. پیام کتابخانه، 15 (1)، 95-127.
20. ضیائی، ع؛ الهی، ع؛ و بخشوده نیا، ا. (1393). تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی. فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی، 1 (3)، 51-62.
21. کاتوزیان، آ. (1377). بررسی کتاب های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1357 تا پایان سال 1372. کتابداری، دفتر 28-29، 29-44.
22. کاسمی، ن.(1352). نهضت عظیم ترجمه سازمان ترجمه کشور. گوهر، 1 (1)، 8-12.
23. کریمی، ر.(1390). تحلیل محتوای ترجمه متون اسلامی. پژوهش وحوزه، 5 (37)، 213-238.
24. کریمی، ر.(1393). وضعیتشناسی کتاب حوزه: گزارش تفصیلی آثار هشت دوره همایش کتاب سال حوزه (1382 -1389). قم: مرکز معاونت حوزه‌های علمیه قم، معاونت پژوهش.
25. کیان‌مهر، ش. (1376). بررسی روند موضوعی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های مستقر در تهران طی سال‌های 1366-1375. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
26. محسنی، ح. (1387). آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی. تهران: نشر کتابدار.
27. ملکی، ح؛ حاجی‌تبار فیروزجایی، م؛ و قاسم تبار، ن. (1390). تحلیل محتوای پایان­نامه­های دانشجویی دوره تحصیلات تکمیلی رشته برنامه­ریزی درسی دانشگاه­های علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تربیت مدرس (از سال 80-88). دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 2 (4)، 85- 108.
28. نقدی، ع؛ و داورپناه، م. (1384). مطالعه کتاب‌سنجی کتاب‌های ترجمه‌شده در حوزه‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی و پزشکی بین سال‌های 1379 ـ 1370. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (32)، 14-23.
29. وزیرپور کشمیری، م؛ سه دهی، م؛ و صابری، م. (1391). تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)، 23 (1)، 112-128.
30. هدایت، م. (1383). بررسی آثار موجود در کتاب‌شناسی ملی ایران درباره زنان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 5 (57)، 53-58.
31. هوستی، ل. (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
32. Abdoulaye, k. (2002). Research trends in library and information science at the international Islamic university Malaysia. Library review, 51 (1), 32-37.
33. Abdoulaye, k. (2004). Research trends in humanities: an analysis of master's theses at the international Islamic university Malaysia. Malaysian journal of library and information science, 9 (1), 59-68.
34. Aharony, N. (2011). Library and Information Science research areas: A content analysis of articles from the top 10 journals 2007–2008. Journal of Librarianship and Information Science,44(13), 51-62.
35. AnilkumarN. (2014). Identification of Research Trends at Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad, India,Library, 5 (1), 23-31.
36. Berner, S. (2003). Lost In Translation: Cross-Lingual Communication & VirtualAcademic Communication. Retrieved April 2, 2016, from: http://www. General. rau. ac. za/Infosci/2003/Papers/Berner.
37. Beth, L. (2001). Translation and the internalization of culture. PublishingResearch Quarterly, 16 (4), 41-49.
38. Blessinger, K.; Frasier, M. (2007). Analysis of a decade in Library: 1994 – 2004. College and Research Libraries,68 (2):155-169. Retrieved April 2, 2016, from:
40. Botterill, D.; Haven C., and Gale, T. (2002). A survey of doctoral thesesaccepted by universities in the UK and Ireland for studies related to tourism, 1990-1999. Tourist Studies,2(3), 283-311.
41. Buboliz, W. (Miller, M; Williams, D J. (1999). Content analysis of research in the Journal of Counseling Psychology (1973-1998). Journal of Counseling Psychology,46(4), 496-503.
42. Ejarque, J. and Oseca, L. (1999). The Publication of Cardiology Book in Spain. Bibliometric approach,52(4), 261-268.
43. Foong Meng, G. (2007). Trends in Malaysian LIS Research 1996-2006: A Content Analysis of the MJLIS Articles. In International Conference on Libraries, Information & Society (ICoLIS).
44. Fosu, V. K. and Alemna, A. A. (2006). An analytical study of masters dissertations on the Balme library”, university of Ghana, Logon”. African journal of library, archives & information science, 16 (2), 71-78.
45. Gore, S. A.; et al. (2009). Trends In health sciences library and information scienceresearch: An analysis of research publications in the Bulletin of the Medical Library Associationand Journal of the Medical Library Association from 1991 to 2007. Journal ofthe Medical Library Association,97 (3):203-211. Retrieved April 2, 2016, From: http://www. scopus. com/results/results. url?sort=pdf.
46. Hall,T. (1998). Publishing Strategies. Rutledge Encyclopedia of Translation Studies. edited by Mona Baker, London: Rutledge.
47. Heting,C. (2015). Research methods in library and information science: A content analysis Contents lists available at Science Direct. Library & Information Science Research,37 (14), 36–41.
48. Koufogiannakis, D., Crumley, E., Slater, L. (2004). A content analysis of librarianship research, Journal of Information Science, 30(3), 227-239.
49. Laing, J. H.; and Weiler, B. (2008). Postgraduate tourism Research in Australia: A Trend Analysis, 1969-2005. CAUTHE 2008 Conference.
50. Mavi, D., Uzunboylu, H. (2014). Content Analysıs of Artıcles about Computer Teachıng Methods:A Content Analysis Study Social and Behavioral Sciences CY-ICER, Procedia, 143, 1171– 1176.
51. Rochester,M. (2003). International library and information science research:A comparison of national trends. IFLA Professional reports, 82, 30-85.
52. Sivary, A. (1995). Children’sııbooksıandıtheirıcreator. Retrieved April 8, 2014, from: http://books. Google. com.
53. TavsancilE. ; BuyukturanE. ; OzmenD. (2012). content analysisProcedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5756-5762.
54. Tryadi,A. (2004). The Decades of Book Publishing in Indonesia, ABD,30 (3),Retrieved April 2, 2016, From:http://www. accu. or. jp/appreb/report/abd/abd3033. htmlAccessed.
55. White, M. (1993). A Longitudinal Study of Recommended Translated Children's BooksPublished in The United States Between 1990 & 2000. Teacher Librarian,31(4), 25-29.
CAPTCHA Image